Prestigos åtgärder för förhindrande av smitta

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som mycket hög i Sverige. Därför är det viktigt att alla gör det man kan för att minska risken för spridning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur man bäst skyddar sig själv och andra. Håll dig uppdaterad du också via informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Alla medarbetare på Prestigo AB vidtar följande åtgärder för att förhindra smitta på arbetsplatsen

• Stannar hemma vid sjukdom
• Undviker att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket, i pappersnäsduk eller dylikt
• Prioriterar alltid en god handhygien, dvs. tvättar händerna regelbundet, särskilt före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök
• Torkar händerna med pappershanddukar
• Avstånd hålls i möjligaste mån till medarbetare och kunder i sjukdomstider.

Städning och rengöring

Gemensamma ytor, knappar, datorer, verktyg, automater, telefoner och andra objekt som många medarbetare kommer i kontakt med torkas av regelbundet och hålls rena.

Vid sjukdom

En medarbetare som är sjuk uppmanas att stanna hemma till dess han eller hon blivit frisk. Företagets sjukdomspolicy gäller alltid vid sjukdom.

Verksamheten

Prestigo har för närvarande inga direkta störningar i verksamheten och våra leverantörer av material har aviserat att de än så länge har god tillgång på material. Skulle situationen förändras så meddelar vi våra kunder detta.

– Adam Wartecki, Prestigo AB