Måla om huset – så här gör du!

Färg är mer än bara fint. Med rätt teknik, material och kunskap fungerar ommålningen som ett tryggt och långlivat skydd för husfasaden. Att måla om huset på rätt sätt är med andra ord en investering. I den här artikeln går vi igenom, steg för steg, hemligheten bakom en lyckad ommålning. Dessutom har vi rådfrågat färgproffsen på Caparol, som bjuder med sig av sina tips och tankar.

Genomförandet – dags att sätta igång!

Sverige är fantastiskt, men det svenska vädret är som bekant lite oberäkneligt. Kom därför ihåg att alltid avsätta rikligt med tid för målningen. Då slipper du stressa processen, och kan istället vänta ut vädret när det inte är optimala förhållanden för husmålning. När det gäller fasader i trä rekommenderar vi följande process:

1. Börja med att mäta upp alla de ytor som ska målas.

2. Ska du byta kulör på huset? Provmåla först. I färghandeln kan du oftast köpa provburkar, där du smidigt kan testa färgen i liten skala. Då blir du säker på att huset får den omvandling du eftersträvar, samtidigt som du slipper blir ståendes med färdigblandad färg som ej går att returnera.

3. Åk och handla allt material och alla verktyg som du kan tänkas behöva. Om du är det minsta osäker på något – fråga alltid om råd i färghandeln! De är proffs och hjälper gärna till.

4. Behöver du bygga upp ställningar? Då är det dags att kavla upp ärmarna och köra igång. Här är noggrannhet och säkerhet A och O – en fallolycka från en stege över ett par meter kan sluta illa. Anlitar du målare? Tänk då på att företaget du anlitar måste ha ställningar till höjder högre än 2 m. Hör gärna av dig, så berättar vi mer.

5. Tvätta alla de ytor som ska målas. Antingen med borste och vatten eller med en högtryckstvätt. Borsten är skonsammare, men tar lite mer tid att tvätta med. Du bör dock alltid använda rekommenderade tvättmedel från färghandeln – detta kommer att ge dig en bra vidhäftning vid själva målningen. Har du mycket svartmögel? Då finns det perfekta specialmedel för ändamålet – fråga ett proffs.

6. Glöm inte att täcka alla de ytor som riskerar att kladdas ner av färg. Det är väl investerad tid med tanke på hur lång tid det kan ta att skrapa och tvätta bort oönskad färg i efterhand. Kommer du att använda en färgspruta? Då behöver du täcka extra noga, men det kommer du att tjäna på i längden med tanke på att färgsprutan kortar ned den totala arbetstiden.

7. När allt är rengjort är det dags för underarbetet, och här krävs lite tuffa tag. All löst sittande färg måste bort, så se till att skrapa fasaden ordentligt. Använd helst skrapor med tvåhandgrepp, och lägg gärna extra tid och kraft på detta moment. Ju noggrannare du skrapar, desto längre dröjer det innan du får se färgsprickor och färgflagor igen. Vid behov, slipa sedan de panelytor där det uppstått flisor på grund av skrapningen. Behöver du renskrapa fasaden på all färg? Då finns det många lösningar. Vi råder dig dock inte att använda kemikalier för ändamålet, då detta kan skada miljön. Andra alternativ är till exempel ”speedheater” och blästring, men här är det viktigt att ytorna ej blir ojämna. Hör av dig, så berättar vi precis hur du ska gå tillväga.

8. Nu är det dags att grunda alla trärena ytor med grundolja. Obs – om du eller snickaren upptäckt rötskador i panelen måste dessa paneldelar bytas ut innan grundoljan appliceras. Tips: I samband med panelbytet kan man även låta träet stå i grundolja ett tag för att ”mätta” ändarna på panelen. Därefter är det dags att grunda alla trärena ytor med en kvalitativ grundfärg.

9. Nu är det äntligen dags för målning! Två strykningar med färg brukar de flesta färgtillverkare rekommendera för att garantin ska gälla. Håll koll på vilken torktid som krävs innan du målar. Då kan du bättre planera dina strykningar för bästa resultat. När det gäller penslar och eventuella rollers – ju bättre kvalitet, desto bättre resultat och kortare arbetstid.

10. När allt är målat är det dags att städa undan. Ta ner ställningarna om du har dessa uppmonterade och plocka bort allt täckmaterial. Ett tips är även att spara en burk av varje färg du använt – då kan du lätt bättra på med lite färg om det skulle behövas framöver.

Kom ihåg: När du slänger färg så klassas det oftast som farligt avfall.

11. Låt underhållningen börja! För att se till att din ommålning håller sig bra och fräsch i många år framöver behöver du tvätta huset lite titt som tätt. Oftast räcker det med en tvätt varje eller vartannat år. Fråga gärna färgtillverkarna – de vet precis vad som gäller för just din färg. Vissa av dagens moderna färger är även så kallat ”självrengörande”. Det betyder att färgen står emot alger, mögel och smuts på bättre sätt än andra färger.

När du målar om huset ser du till att din träfasad får ett avgörande skyddslager mot bland annat solens UV-strålar, regn, påväxt, sot och eventuellt saltstänk. Utan detta skydd slits fasaden betydligt snabbare, och kommer därför att behöva bytas ut i förtid. Att slarva med ommålningen kan alltså innebära en onödigt stor kostnad, som ofta är minst 3 ggr större än beloppet du betalar för att måla om fasaden med rätt färg på rätt sätt.

Glöm inte – förutsättningarna avgör utförandet

I den här artikeln redogör vi vad som gäller rent generellt vid en ommålning. Men tänk på att varje ommålning har sina unika förutsättningar, och därför kan förfarandet skilja lite beroende på vilken färgtillverkare du har. Följ alltid färgtillverkarens rekommendation i första hand.

Vill du även måla annat än fasad, taksprång, vindskivor samt foder och knutar i trä? Då kan processen variera. Vissa förespråkar att man ska spackla och foga igen springor i panelen. Vi på Prestigo håller dock inte med. För att en panel ska kunna luftas och andas på rätt sätt får den gärna ha lite springor, vilket hjälper till att motverka bland annat rötskador. Dessutom kan fogade eller spacklade springor spricka upp igen inom kort, vilket drar ner panelens estetiska värde.

Är springorna och sprickorna lite större? Då tycker vi att det är bättre att man byter panelen där det behövs, och i vissa undantagsfall kan man spackla nedre kanter av panelen. Hör gärna av dig, så berättar vi mer!

Intervju med Kent på Caparol

Vad är viktigast att tänka på när man ska måla om sitt hus? Vi frågade Kent, representant på Caparol i Göteborg, som gav tre bra tips:

1. Förarbetet! Detta brukar ta längst tid, och vara lite kämpigt. Men det är väl värt sin tid. Att behöva göra om ett dåligt utfört underarbete är inte något man vill vara med om. Tvätta noga och se till att få bort all löst sittande färg innan du påbörjar själva målningsarbetet. Det är grundpelaren för att få en så lång hållbarhet som möjligt.

2. Bra väderlek! Se till att måla i rätt väder och temperatur. Är fasaden för varm så påverkas hållbarheten till det sämre. Är det för kallt om nätterna så kan frostskador bildas i färgen, vilket gör att den förlorar en del av sina skyddande egenskaper. Hög luftfuktighet brukar dock inte vara något problem, förutom att färgen tar lite längre tid på sig att torka. Undvik alltid att vatten och regn hamnar på färgen innan ytan torkat! Risken är annars att färgen rinner av och behöver målas om på nytt.

3. Rätt färg på tidigare målad färg! Det är viktigt att fastställa vilken eller vilka färger som fasaden målats med tidigare, annars är risken stor att man får göra om och göra rätt. Då behöver den felaktiga färgen skrapas ner och i värsta fall behöver paneler bytas, vilket kan bli dyrt i onödan. Så, säkerställ att du målar med rätt färg på tidigare färg.

Behöver du måla en tegelfasad?

Det är alltid bra om du först och främst ser över tegelfasadens fogar och säkerställer att de mår som de ska innan du börjar behandla eller måla. Är fogarna lösa eller mer än två cm insjunkna mellan stenarna? Då behöver du komplettera med mer fog, eller byta ut hela eller delar av fogen. Skarvarna behöver även hålla samma klass innan målningen. Är några stenar spruckna, dåliga eller lösa? Då kan det vara läge att byta ut dem i samband med målningen. Vid blankt eller hårdbränt tegel är det alltid bra att ”slamma” (grunda) innan målningen. Eller så kan du använda någon slags djupgrund och specialgrund innan den sista strykningen med färg. Oavsett, hör med din färgleverantör innan! Då kan du vara säker på att det blir rätt, och att garantin håller. När allt ser ut som det ska är det bara att tvätta av fasaden ordentligt, och sedan kan du börja måla.

Behöver du måla en putsfasad?

Till skillnad från en träfasad så skrapas normalt sätt inte en putsfasad. Här är det istället viktigt att knacka med en gummihammare i jakten på eventuella ”bom” i putsfasaden. I områden där eventuella bom upptäcks behöver putsen rivas ner och putsas om på nytt innan ommålning. Annars riskerar fasaden att spricka eller rent av falla i bitar. Det är även bra att göra en ordentlig analys av vilken typ av puts som finns på fasaden innan du köper färg. Anledningen är att det finns många olika typer av puts som alla är kompatibla med olika typer av färgsystem och färgkvalitéer. Se även upp för så kallade ”enstegstätade putsfasader” innan målning. Om du har en sådan och den är i dåligt skick behöver du göra en fasadrenovering innan du målar. Sedan är det bara att tvätta av fasaden som vanligt, och börja måla.

Frågor och svar – trips och trix!

Varför behövs det i regel två strykningar färg när man målar om?

Jo, dels håller ommålningen längre – dels gäller garantin från färgleverantören. Anledningen är att färg eroderar med tiden och färgskiktet minskar. Så om du stryker på mindre µm färg (tjocklek på färgskiktet) än rekommenderat går du helt enkelt miste om det fullgoda skyddet. Utan skyddet blir fasaden sårbar för salt och sol, vilket kan innebära att du med tiden får byta ut delar eller hela fasaden.

Om jag anlitar ett måleriföretag, hur kan jag vara säker på att det blir två strykningar färg?

Det finns speciella instrument (µm-mätare) som mäter tjockleken på färgen, men de kan vara svåra att få tag på. Det bästa sättet är att be måleriföretaget lägga alla förbrukade färgburkar åt sidan – då kan ni tillsammans räkna och se om målaren använt så mycket färg som den avtalade ytan kräver.

Efter att jag har behandlat svartmögel med ett mögelmedel, gör det något om det finns lite svartmögel-fläckar kvar?

Nix, det är ingen fara! Ett bra mögel- och algmedel dödar möglet, och även om det finns svarta fläckar kvar så kommer möglet ej att börja växa där igen. Se bara till att ha tvättat rent fasaden med medlet 48 h innan ommålningen. I bra premiumfärger finns även ett effektivt antimögel-medel som skyddar fasaden mot framtida påväxt.

Det finns så många bra premiumfärger på marknaden, vilken ska jag välja?

Det som skiljer de flesta moderna premium färgerna åt är glans, hur resistenta de är mot mögel och påväxt samt hur länge de behåller sitt ”lyster”. Vissa färger är enklare att måla med än andra, och en del färger kräver ibland totalt två strykningar i sitt målerisystem istället för 3 strykningar – vilket sparar dig både tid och pengar.

Tips: besök gärna flera färgleverantörer och jämför dem. Det är även viktigt att känna till att många färgtillverkare ändrar sina färgrecept vart och vartannat år. Syftet är att göra färgerna bättre och miljövänligare. Valmöjligheterna är många, och det kan vara knepigt som konsument att komma fram till vilken färg som är ”bäst”. Det vet man egentligen först många år efter ommålningen.

Är maj och juni de bästa målarmånaderna?

Man har större chans att träffa bra väder under just maj och juni, men det kan vara olika från år till år. Ommålningen bör utföras någon gång mellan mitten av april och slutet av september. Men, det som i slutändan styr är vilken temperatur det är på natten. Blir det för kallt så bildas frostskador på färgen och det är inte bra. Det viktiga är att det är så torrt som möjligt, så undvik alltid att måla under långa perioder med ösregn.

Hur bör fasaden tvättas?

Vissa förespråkar högtryckstvätt, eftersom det är en enkel och smidig metod. Andra förespråkar tvätt med borste, då detta upplevs som mer skonsamt mot träfasaden. Allt handlar egentligen om hur fasaden är målad. Har den blivit ordentligt grundad så har nämligen porerna i träet blivit mättade av grundfärgen. Då släpper inte träet in vatten vid tvätt eller regn. Det ska mycket till att vattnet tränger igenom tidigare lager färg samt välmålad grundfärg när du använder en högtryckstvätt. Så, med en vanlig konsument-högtryckstvätt är det alltså sällan några problem. Dock så behöver man vara mycket försiktig där det finns skador och skarvar i träpanelen. Dessa klassas som riskområden, där vatten kan tränga in och ”fastna” efter en ommålning. Att använda en högtryckstvätt för att få bort tidigare färg är dock inte att rekommendera, med undantag för viss målad plåt.

Hur bör fasaden underhållas?

Ju bättre medel du använder för att tvätta fasaden, ju mer smuts- och fettfri blir färgytan. Fråga därför gärna din färgleverantör innan köp av medel. Det går även att tvätta fasaden med vanligt diskmedel, men det är inte att rekommendera i samband med en ommålning. Anledningen är att diskmedel ofta lämnar långlivade spår, vilket kan försämra den nya färgens fäste. Om man använder diskmedel måste man därför vara extra noggrann med att skölja fasaden innan ommålning.

Slutdokumentation och avslut

Har du anlitat en målarfirma? Se då till att få alla färger och kulörer nerskrivna och dokumenterade. Hör dig även för om du kan få egenkontroller på målerifirmans utförda arbete. Skulle du känna dig osäker på resultatet så rekommenderar vi att du alltid anlitar en besiktningsman, så fort målarfirman säger att de är färdiga.

Ska du måla om själv? Då rekommenderar vi att du antecknar allt du gör under processen, samt vilka färger och vilket material du använder. Dels kommer detta att hjälpa dig inför nästa gång du ska måla om, dels uppskattas alltid sådan information av framtida husägare vid en eventuell husförsäljning.

Om arbetet utförs på rätt sätt, med bra grundarbete och rätt färg, kommer fasaden att hålla i många år. I vissa fall ända upp till 15 år! Vi på Prestigo har lång och bred erfarenhet av fasadmålning. Vi vet hur kvalitet ska uppnås och vi ser till att kostnaderna för ommålningen effektiviseras, så att målningen blir en investering i ditt hus och inte en resurskrävande process. Din fasad förtjänar utvändig målning i högsta klass, med lång hållbarhet och smidigt underhåll till bästa möjliga pris. Hur ser ditt målningsprojekt ut? Hör gärna av dig, vi är lika nyfikna som hjälpsamma.

Prestigo hjälper dig gärna

Vi är utbildade och erfarna målare, och för oss är transparens och lyhördhet A och O. Därför är vi gärna med redan vid planeringsstadiet av din ommålning. Med vår experthjälp kan du komma igång snabbare, med rätt material och åtgärder. Det gör i sin tur att du sparar pengar och tid, samtidigt som du garanterar att huset får den ommålning du eftersträvar – alltid enligt överenskommen tidsplan och budget.

Så, vill du komma igång med ommålningen?

Skicka gärna en förfrågan via formuläret nedan, så återkommer vi inom kort. Eller klicka dig vidare om du vill veta mer om vår process. Vi hörs!

För mer information – hör gärna av dig!

Vill du samtala på telefon eller att vi hälsar på? Kontakta oss via formuläret, så återkommer vi inom kort.