Project Description

Projektbeskrivning

Här tog vi ner och avlastade en bärande vägg. Vi lade även nytt golv och byggde en fin bar inklusive el och VVS.

Tjänsteområden

Snickeri
Golvläggning
Projektering
VVS
El