Så får du rätt start på ditt byggprojekt

När byggdrömmar ska förverkligas så finns det ett par bra grundregler att ha i åtanke. En av dem är god planering, vilket är särskilt viktigt när det kommer till byggets ritning. Så här gör du för att alla som är inblandade i byggprojektet ska samspela i rätt tid och på rätt sätt:

När byggdrömmar ska förverkligas så finns det ett par bra grundregler att ha i åtanke. En av dem är god planering, vilket är särskilt viktigt när det kommer till byggets ritning. Så här gör du för att alla som är inblandade i byggprojektet ska samspela i rätt tid och på rätt sätt:

Få en känsla för inredningen – innan du betalar för den

En enorm fördel med verklighetstrogna ritningar i 3D är att du får en tydlig känsla för materialvalet i byggprojektet. Du kan t.ex. se om klinkerplattornas färg och placering verkligen passar in med den övriga inredningen i badrummet. Då slipper du ångra dina materialval innan det är försent. Detta sparar du pengar på, samtidigt som processen blir smidigare och mer kreativ.

Anlita arkitekt och projektör redan från start

Då kan ditt ritningsunderlag förberedas redan innan första mötet. Detta är en viktig insats med flera fördelar:

 • Det blir enklare för alla inblandade att kommunicera utifrån ett gemensamt underlag med beskrivande bilder, ritningar och 3D-vyer.
 • Du får en bättre inblick i hur planerandet framskrider, samtidigt som du tydligare kan se målet.
 • Tack vare det välproducerade underlaget kan du tryggt veta att alla inblandade följer gemensamma riktlinjer, vilket minskar risken för fel och missförstå

Kort sagt, när du anlitar en arkitekt och projektör från början så säkerställer du en smidigare process från ax till limpa. En trygghet, som gynnar både dig som kund och det byggbolag du anlitat.

Så här arbetar Prestigo

Vi vill att våra kunder ska få en så verklighetstrogen uppfattning av sitt byggprojekt som möjligt. Därför är det naturligt för oss att presentera alla förslag i 3D, vilket vi ofta får höra uppskattas. Vi förespråkar att 3D-modellering ingår i ett tidigt skede av arbetsprocessen, och så här går det till:

 1. Vi samlar in och sammanställer all grundläggande information om ditt byggprojektet. Detta från t.ex. offert, fotografier, skisser och anteckningar. Utifrån detta underlag skapar vår projektör ett ritningsförslag, som sedan presenteras för dig under första mötet.
 2. Vi arbetar med 3D/BIM-programvaror där vi enkelt kan anpassa ett projekts ritningsunderlag efter dina behov.
 3. När alla tankar, insikter och idéer fallit på plats så börjar arbetet med de faktiska ritningarna inför bygganmälan eller bygglovsanmälan.
 4. Efter beviljat bygglov kör vi igång – med en trygg målbild i tydlig 3D, där alla inblandade enkelt kan se bron mellan vision och verklighet.

Därför är ritningar i 3D att föredra

 • Ritningsunderlaget blir lättöverskådligt och mycket flexibelt, vilket gör att layouten enkelt kan revideras och kompletteras inför projektstart.
 • Vi på Prestigo kan även förstärka helhetsintrycket i ritningen genom att lägga in exteriöra bilder i sin rätta miljö, eller invändiga bilder för att få grepp om inomhusvolymer och materialval.
 • Arbetet blir smidigare eftersom de berörda hantverkarna får projektunderlaget från samma plattform som använts från projekteringens start. Detta gör informationsvägarna kortare och processen snabbare.
 • Om det redan finns kompletta ritningar i 2D så kan vi enkelt konvertera dessa till en tydligare och mer greppbar 3D-modell.


Viktigt att tänka på inför projektets start

I de fall då det inte finns krav på bygglov så kan bygghandlingar ändå behöva redovisas för kommunens byggnadsnämnd innan byggstart. Har du planer på att bygga till en altan eller ett mindre hus på tomten? Kombinera då dina enklare bygghandlingar i 2D med 3D-bilder, så får du en perfekt överblick över den blivande byggnadens konstruktion.

Kom ihåg: för att få byggnadsnämndens godkännande behöver bygglovshandlingar skickas in till kommunen för granskning. För att processen ska bli så snabb och smidig som möjligt är det viktigt att dina bygglovshandlingar innehåller alla de uppgifter som krävs. Vill du ha hjälp? Du är varmt välkommen att kontakta oss, så går vi igenom allt du behöver tänka på.