Project Description

Projektbeskrivning

Montering av ett garage som kom i element från Lundqvist Trävaru AB samt isolering och invändigt gipsarbete.

Tjänsteområden

Tillbyggnad
Isolering
Gipsarbete