Project Description

Projektbeskrivning

Vi byggde till ett sovrum samt ett uterum. Arbetet medförde att vi fick gjuta platta, bygga stomme och tak. Vi monterade även dörrar, fönster, skjutdörrar och även en lucka för katten.

Tjänsteområden

Tillbyggnad
Montering
Tak
Dörrar & Fönster