Project Description

Projektbeskrivning

Fogning och målning av betongelement till vägg på nedre plan. Fogspecialisten hjälpte till med fogningen.

Tjänsteområden

Fogning
Husrenovering