Fasadrenovering

Din fasad är din byggnads ansikte utåt. Att ta hand om den på rätt sätt är att lyfta huset eller fastigheten till något vackert. Vilket i sin tur kan lyfta ett helt område, både ekonomiskt och estetiskt. Särskilt om fler i området ”hakar på”. Så här går en fasadrenovering till.

Steg 1: Inspektion

Börja med att inspektera fasaden. I bästa fall kan du med enkla och prisvärda medel förlänga fasadens liv med flera år – t.ex. genom tvätt, utbyte av skadade fasaddelar samt eventuell målning. Under fasaden finns vindpapp eller vindskiva, som är avgörande när det kommer till luftflöden och fukt i ytterväggen. Ibland är vindpappen eller vindskivan i sämre skick än själva fasaden. Den behöver då bytas ut, och då byts även fasaden ut automatiskt. I andra fall kan det vara fasaden som är i sämre skick, och då gäller oftast samma åtgärd.

Rötskadad träfasad:

Vad gör man när man ser att träet börjar mörkna?

Först och främst behöver det mörka på träet slipas bort, så att du får rent och fint trä innan ommålning. Om träpanelen är rötskadad rakt igenom behöver den dock bytas ut. Men, man måste inte byta hela träpanelen om man inte vill – det viktiga är att man åtminstone byter ut den skadade delen. När det sedan är dags för målning är det viktigt att skydda panelen med rätt målningsbehandling.

Putsfasad:

Hur vet man om fasaden börjar spricka eller lossna?

Det kan man ta reda på genom att knacka eller banka lite lätt på fasaden. På de ytor där det låter ihåligt är det så kallat ”bom”. Ta bort putsen på dessa ytor, borsta rent, putsa och måla om.

Tegelfasad:

Hur byter man en skadad tegelsten i sin fasad?

Börja med att borra och fräsa i tegelstenens fogar. Här behöver man dock vara försiktig så att inte tegelstenarna bredvid skadas. För att enklare få ut den skadade tegelstenen kan du klyva den med hjälp av en hammare och en mejsel. Gör därefter rent i hålet genom att rensa bort gammalt bruk. Se då även till att borsta rent samt fukta de befintliga stenarna runt om hålet. På så sätt undviker du att det nya bruket torkar för snabbt. Sedan är det bara att montera dit den nya stenen och foga med bruk.

Ju snarare desto bättre. Av ekonomiska skäl är det alltid bäst att ta tag i fasadrenoveringar i tid. Väntar du för länge, så kan det utvecklas till en säkerhetsrisk för alla som vistas i och omkring huset eller fastigheten. Har man haft riktig otur och råkat ut för en felaktig konstruktion i fasaden så kan en åtgärd behövas omgående. Det kan t.ex. handla om så kallade ”enstegstätade putsfasader” samt målad panel med så kallade ”plastfärger”.

Behörighet är A och O. En del fasader är även byggda med asbest, ett material som sedan länge är förbjudet att producera och använda p.g.a. dess hälsofarliga effekter vid kontakt och inandning. Därför är det extra viktigt att renovering av byggnader med asbest hanteras på rätt sätt. Detta kräver fackmän, som är behöriga vad gäller just demontering och avfallshantering för asbest. På Prestigo har vi behöriga samarbetspartners och vi hjälper dig gärna med asbestsaneringen.

Steg 2: Planering

Visar den utförda fasadinspektionen att renovering är nödvändig? Då krävs lite planering inför start. Här nedan kan du se vad du behöver ta ställning till:

Funktion. Vilken funktion vill du att din fasad ska fylla? Hur länge vill du att den ska hålla och på vilka sätt ska den hantera fukt, vind och värme?

Design. Ska fasaden smälta in rent estetiskt? Eller kanske stick ut? Ta även reda på om området där huset eller fastigheten står är reglerad med föreskrifter där du måste hålla dig inom vissa estetiska ramar.

Kostnader. Hur ser din renoveringsbudget ut? Detta kommer att styra valet av din nya fasad. Ha även i åtanke att vissa dyrare fasader även håller längre, vilket ger dig lägre kostnad över tid.

Kontakta kommunen. Inför fasadbyte är det alltid klokt att höra med kommunens stadsbyggnadskontor och/eller byggnadsnämnd. Då får du bland annat klarhet i vilka kulörer samt material som är tillåtna att använda. Vill kommunen ha in ritningar på fasadbytet? Ta då hjälp av en arkitekt eller ingenjör.

Smarta synergier. Ett tips är att passa på med annan renovering i samband med fasadbytet. T.ex. tilläggsisolering, byte eller renovering av fönster, samt byte av gamla plåtdetaljer. Då kan du spara en hel del pengar, just eftersom ställningar oftast är uppsatta vid ett fasadbyte och byggfirman ändå är på plats. Och sätter du då upp nya fönster med lägre U-värden kan du även minska dina elkostnader.

Utförandet. Ska du utföra arbetet själv eller tänker du anlita ett proffs? Om du vill göra det själv, och samtidigt spara in på kostnader och tid, så behöver du ha en gedigen plan genom hela renoveringsprocessen. För att få ett bra tempo i arbetet så gäller det att man är minst två personer. Är byggnaden högre än ca tre meter? Då behövs oftast ställningar, för din egen säkerhets skull. En tumregel när du byter ut träpanel, läkt och sätter upp ny panel, är att det tar ca en timme för varje kvadratmeter. Saknar du tiden och kunskapen är det bäst att anlita en kompetent byggare. Med oss på Prestigo blir resultatet alltid väldigt bra, samtidigt om du får tid över till annat.

Vi är gärna med från början, redan vid planeringsstadiet. Med vår hjälp kan du komma igång snabbare, och spara ännu mer tid.

Steg 3: Genomförandet

När du vet hur du ska rusta upp din fasad är det dags att skrida till verket. Vi på Prestigo hjälper dig med renovering och uppsättning av:

– Träfasad i alla dess former (liggande eller stående – med eller utan lock)

– Tegelfasad

– Plåtfasad

– Putsfasad

– Kompositfasad

– Kakelfasad

– Fasad i stenskivor

För- och nackdelar med de tre vanligaste fasaderna:

Träfasad

Fördel: Kostar mindre att köpa in initialt, samt enklare att montera och anses vara ett levande och vackert material. En något smalare vägg, som är lätt att bära samt måla i valfria kulörer. Materialet är även enkelt att kapa till utsmyckningar.

Nackdel: Behöver kontinuerligt underhåll, och kan lättare bli fukt- och mögelskadat.

Tegelfasad

Fördel: Håller länge och står emot fukt på ett bra sätt. Att den sällan spricker gör att den sällan behöver renoveras. Anses vara ”tidlös”.

Nackdel: Kostar mer att köpa in och montera. Har ett begränsat kulörval, och är tungt att transportera. Renovering av en tegelfasad är dyrare och kräver i regel fackmannakunskap.

Putsfasad

Fördel: Håller länge, är relativt underhållsfritt och går att få i många olika kulörer.

Nackdel: Att fästa något i en putsfasad kräver noggrann planering. För att allt ska bli snyggt och tätt bör fästningen ske i samband med fasadrenoveringen. Att renovera en putsfasad är oftast svårt, kan kosta en hel del och kräver i regel fackmannakunskap.

Underhåll av fasaden

En fasad kräver underhåll – och en tvätt räcker ofta långt. Då hjälper du först och främst till att hålla borta mögel och smuts. Dessutom blir det lättare att upptäcka eventuella fasadskador i ett tidigt skede. Vid tidiga skador så kan det ofta räcka med en liten lagning och ommålning, vilket besparar dig en hel del kostnader. I dag finns även olika impregneringsmaterial för olika fasadtyper, som alla kan förlänga fasadens livslängd.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på Prestigo! Vi hjälper gärna till att hitta rätt metod och material för just din situation.

Har du frågor om fasadrenovering?

Kontakta oss på adam@prestigo.se eller fyll i formuläret nedan för att berätta mer.

För mer information – hör gärna av dig!

Vill du samtala på telefon eller att vi hälsar på? Kontakta oss via formuläret, så återkommer vi inom kort.