Project Description

Projektbeskrivning

Byte av panel samt utvändig målning. Panelen som var skev och skadad rustades upp för att nu hålla i upp till 30 års tid. Målningen gjordes med premiumfärg från Caparol. 

Tjänsteområden

Byggnation
Panelbyte
Måleri
Fasadrenovering